Vi som jobbar på SafeTown Försäkring

Anders Jangborg

VD
anders.jangborg@watercircles.se
Mobil: 070-689 21 85

Håkan Nybäck

Chef Underwriting & Produkt
hn@watercircles.se
Mobil: 070-787 92 92

Ibbe Mourad

Försäljningschef
im@watercircles.se
Mobil: 076-026 87 53

Sandra Fägerskiöld

Marknadsansvarig
sandra.fagerskiold@watercircles.se
Mobil: 073-065 30 48

Sonja Svart

Försäljningscoach
ss@watercircles.se
Växel: 010-4900 998

Jareer Twal

Ekonomiansvarig
info@watercircles.se
Växel: 010-4900 998