Försäkring och regler för elsparkcyklar

2021-12-06 | Kommentera

Elsparkcyklar och försäkringar

Det försäkringsskydd du behöver för din elsparkcykel varierar. Om elsparkcykelns maxhastighet är 20 kilometer per timme och motorstyrkan är under 250 watt så ingår den i samma kategori som en vanlig cykel. Då omfattas den av din hemförsäkring som täcker både stöld och skadegörelse. Om elsparkcykeln kan nå en hastighet över 20 kilometer per timme så klassas den som moped och en trafikförsäkring krävs. Trafikförsäkringen omfattar även personen som kör fordonet om hen råkar ut för en skada. Är elsparkcykeln däremot oklassificerad så gäller ingen försäkring. Det innebär att om du vållar en skada så blir du själv skadeståndsskyldig.

De bolag i Sverige som för närvarande hyr ut elsparkcyklar hävdar att alla deras elsparkcyklar ingår i cykelkategorin. Det finns dock inget krav på uthyrningsbolagen att tillhandahålla försäkringar för de som hyr deras elsparkcyklar.

Olycksfallsförsäkring

För att vara ekonomiskt skyddad vid eventuella personskador som kan uppstå när du färdas på en elsparkcykel så behöver du en olycksfallsförsäkring eller en livförsäkring. Om du har en hemförsäkring och din elsparkcykel betraktas som en cykel och skulle vara vållande till en olycka, måste olyckan vara bevisligen vårdslös för att hemförsäkringen ska gälla. Dock saknar hemförsäkringen helt och hållet ett olycksskydd vid personskador. Är det däremot så att elsparkcykeln kategoriseras som en moped finns krav på trafikförsäkring som innehåller ett visst skydd om föraren skadas.

Teckna olycksfallsförsäkring

Att tänka på vid användning av elsparkcykel

  1. Är föraren under 15 år måste hen bära hjälm. Det rekommenderas naturligtvis även för personer över 15 år.
  2. Se till att din elsparkcykel har reflexer samt lampa fram och bak vid mörkerkörning.
  3. Det är olagligt att skjutsa någon på din elsparkcykel.
  4. Om din elsparkcykel har en maxhastighet på 20 kilometer per timme kategoriseras den som cykel och ska därmed köras på cykelvägar.
  5. Din elsparkcykel ska ha bromsar och ringklocka.
  6. Parkera din elsparkcykel i cykelställ eller på anvisade platser för just ditt fordon.
  7. Håll avstånd till medtrafikanter och kör försiktigt.
  8. Kör aldrig berusad.

Källa: SafeTown Försäkring & Dagens Nyheter (2021-11-08)