Vilka personer täcks av min hemförsäkring?

Hemförsäkringen gäller för dig som försäkringstagare och för dina familjemedlemmar. Med familjemedlemmar menar vi make/maka, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar som bor och är folkbokförda på försäkringsstället samt delar ditt hushåll. För familjemedlem, enligt definition ovan, som delar ditt hushåll men av juridiska själ inte kan folkbokföra sig på försäkringsstället gäller försäkringen utan krav på folkbokföring. Barn under 18 år omfattas alltid av försäkringen under den tid de vistas hos dig, om ersättning inte kan fås från annan försäkring.