Hemförsäkring

Fr.o.m. den första april 2022 går det inte längre att teckna nya försäkringar hos SafeTown. Om du är intresserad av att köpa en ny försäkring så hänvisar vi till våra försäkringar under varumärket WaterCircles. WaterCircles erbjuder försäkringar med samma eller t.o.m. bättre villkor än SafeTown, självklart till konkurrenskraftiga priser! Läs mer om WaterCircles hemförsäkring och få pris här.

Observera att om du har en pågående försäkring hos SafeTown så kommer den att som vanligt att förnyas vid försäkringsperiodens slut.

Jämför innehållet i våra hemförsäkringar

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Hem

Superhem

Ger ersättning vid stöld i bostad, gemensamhetsutrymme (t.ex. tvättstuga), förrådsutrymme, bilen, på arbetsplats eller egendom som du har med dig utanför bostaden (bortaskydd). Högsta ersättning för egendom i bostaden är valt försäkringsbelopp. Högsta ersättning för egendom på annan plats (bortaskydd) är 80 000 kr varav högst 30 000 kr för stöldbegärlig egendom. Om du har Superhem ersätter vi egendom på annan plats (bortaskydd) med högst 100 000 kr varav stödbegärlig egendom med upp till 50 000 kr.

Ger ersättning vid skador när eld kommit lös, vid kortslutning, nedsotning och blixtnedslag.

Ger ersättning vid skador som orsakats vid läckage från ledningssystem, akvarium och vattensäng.

Ger ersättning vid skador på dina olika hushållsmaskiner, t.ex. spis, kyl, frys, tvätt- och diskmaskin.

Ger ersättning för egendom som skadats vid storm, hagel, jordrörelse, snötryck och översvämning.

Ger ersättning för egendom som skadats som du haft med dig vid trafikolycka med t.ex. bil, båt och flygplan.

Gäller för dig och dina familjemedlemmar på resor i hela världen, för resans 45 första dagar. Ger ersättning för bland annat läkarvård, transporter och andra merkostnader.

ID-skydd ger dig hjälp att begränsa skadan vid en identitetsstöld. Du kan även få information om hur du kan förebygga och upptäcka om du fått din identitet stulen.

Webbrensning är avsedd som en hjälp att avlägsna oönskat och kränkande innehåll som har offentliggjorts på internet utan ditt samtycke. I webbrensning ingår även att avsluta falska profiler som har registrerats i ditt namn.

Om du blir överfallen eller misshandlad av okänd gärningsman kan du får ersättning för dina personskador, där högsta ersättning är 1 000 000 kr.

Om du som privatperson blir skadeståndsskyldig, kan “Privatansvar” täcka dina kostnader.

Om du som privatperson hamnar i en tvist täcker rättsskyddet dina advokatkostnader.

Om du råkat ut för överfall, våldtäkt eller om varit med om brand eller inbrott i din bostad, kan du få krishjälp av psykolog.

När du flyttar täcker hemförsäkringen dina saker i båda bostäder, under en månad från ditt flyttdatum.

Om du äger en bostadsrätt ersätts skador orsakade av bl.a. stöld, brand och vattenläcka på fast egendom i lägenheten som t.ex. golv, väggar och tak samt t.ex. köksinredning, vitvaror och handfat.

Försäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda händelser på den fasta egendomen i bostadsrätten.

Ersätter hushållsapparater och elektronik som t.ex. kylskåp/frys, spis, stationär dator och TV yngre än 3 år med dagens pris i butik, utan att göra något åldersavdrag vid skada.

Ersätter upp till 75 000 kr om du förlorar eller skadar dina ägodelar på grund av plötslig och oförutsedd händelse. Vid förlust utanför hemmet ersätter vi upp till 20 000 kr. Om du har Superhem ersätter vi upp till 50 000 kr. Innefattar en självrisk på 1500 kr.

Tillägg

Ersätter kostnader för resa som du blir tvungen att avbeställa på grund av t.ex. olycksfall eller akut sjukdom. Du kan även få ersättning om du blir försenad under resa eller om du måste avbryta resan för att du blir sjuk. Ingen självrisk tillkommer!

Tillägg

Ersätter din golfutrustning med upp till 30 000 kr, vid skada ellelr förlust (utöver de 10 000 kr vi ersätter i hemförsäkringens grundskydd). Innefattar en självrisk på 1500 kr.

Tillägg Tillägg

Ersätter kostnader för vård och behandling av läkare och tandläkare samt nödvändiga resor till och från dessa, om du eller familjemedlem skadas vid olycka på fritiden. Försäkringen ger även ersättning för bestående fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar efter olycka.

Tillägg Tillägg

För motor-, segel- och roddbåtar upp till 6 meter långa, 2 m breda, med segelyta på upp till 10 kvm och upp till 10 hk. Du kan få ersättning vid skada på båten, om den blir stulen eller om du som båtägare blir skadeståndsskyldig av någon anledning. Innefattar en självrisk på 1500 kr.

Tillägg Tillägg

Vår hemförsäkring gäller även för flyktingar boende hos dig

Just nu flyr miljoner människor från Ukraina p.g.a. kriget som pågår. Är du en av dem som öppnat upp sitt hem och låter en eller flera flyktingar bo hos dig? Det kan då kännas tryggt att veta att vi tagit fram ett särskilt villkor, som en del av hemförsäkringen, för de som valt att erbjuda sin bostad till flyktingar som flytt från Ukraina.

Läs mer här

Bra att veta

Tabellen ovan beskriver innehållet i våra Hemförsäkringar och vad omfattningarna innebär. Här nedan kan du ladda ner en sammanfattande förköpsinformation om vår Hemförsäkring.

Förköpsinformation om vår Hemförsäkring (PDF)

Här hittar du de fullständiga villkoren för vår Hemförsäkring. Vid skada ersätter vi alltid enligt gällande villkor.

Fullständiga villkor för Hemförsäkring (PDF)
Tilläggsvillkor för Hemförsäkring avseende ID-skydd och webbrensning (PDF)

Tidigare villkor: Villkor 2017-06-01

Självrisk är den del av kostnaden för skadan som du själv är med och betalar. Du kan välja din grundsjälvrisk mealternativ mellan 1 500 kr, 3 000 kr, 5 000 kr och 8 000 kr. Ju högre självrisk du väljer desto lägre blir priset på din försäkring och tvärtom. Vissa delmoment i vår hemförsäkring kan ibland ha en lägre eller högre självrisk än grundsjälvrisken.

Om du ska ut och resa och behöver utöka antal dagar som din reseförsäkring är giltig så behöver du teckna ett förlängt reseskydd hos oss. För mer information och för att teckna förlängt reseskydd, klicka här och vänligen fyll i formuläret.

Om du har frågor om försäkringen eller
om du vill ha hjälp med något

Till Kundservice