Fritidshusförsäkring

Fr.o.m. den första april 2022 går det inte längre att teckna nya försäkringar hos SafeTown. Om du är intresserad av att köpa en ny försäkring så hänvisar vi till våra försäkringar under varumärket WaterCircles. WaterCircles erbjuder försäkringar med samma eller t.o.m. bättre villkor än SafeTown, självklart till konkurrenskraftiga priser! Läs mer om WaterCircles fritidshusförsäkring och få pris här.

Observera att om du har en pågående försäkring hos SafeTown så kommer den att som vanligt att förnyas vid försäkringsperiodens slut.

Jämför innehållet i våra försäkringar

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Fritidshus

Ersätter skador till följd av inbrott eller inbrottsförsök. Du kan också få ersättning om t.ex. dina möbler och redskap i trädgården skulle bli stulna.

Ersätter skador vid blixtnedslag, kortslutning eller om det skulle uppstå en brand i huset.

Ersätter skador som orsakats av läckage från t.ex. ledningssystem, kyl, frys, tvättmaskin, diskmaskin och tätskikt i badrum eller tvättstuga.

Ger ersättning om t ex spis, kyl, frys, tvättmaskin, diskmaskin, värmepanna eller ventilationssystem går sönder.

Ersätter reparation av ditt hus om det skadats på grund av t.ex. storm, hagel, snötryck eller översvämning.

Försäkringen gäller även under tiden du bygger om eller bygger till en byggnad. Även verktyg och byggmaterial ingår i försäkringen.

Ersätter skadestånd som du kan bli krävd på i egenskap som ägare till huset.

Ersätter bland annat dina advokatkostnader vid vissa tvister som rör dig som ägare till huset.

Gäller för sanering av huset om det blivit angripet av bland annat husbock, hästmyra eller någon bostadsohyra som t.ex. vägglöss eller kackerlackor.

Gäller för sanering av bostadshuset bland annat mot råttor, möss, getingar och myror. Ingen självrisk!

Tillägg

Ersätter plötsliga och oförutsedda händelser på byggnaden med upp till 75 000 kr.

Tillägg

Försäkringen ersätter skada genom plötslig och oförutsedd händelse på båt som är högst 6 m lång och 2 m bred, vars segelyta är högst 10 kvm och motorstyrka högst 10 hk. Högsta ersättning är 25 000 kr och självrisken är 1 500 kr.

Tillägg

Bra att veta

I tabellen ovan beskriver vi innehållet i vår Fritidshusförsäkring. Här kan du även ladda ner ett PDF-dokument med förköpsinformation om vår Fritidshusförsäkring.

Förköpsinformation om vår Fritidshusförsäkring (PDF)

Här hittar du de fullständiga villkoren för vår Fritidshusförsäkring. Om du får en skada ersätts du alltid enligt gällande villkor.

Fullständiga villkor för vår Fritidshusförsäkring (PDF)

Tidigare villkor: Villkor 2017-06-01

Självrisk är den del av skadekostnaden du själv får betala. Beloppet för grundsjälvrisken kan väljas och alternativen är för byggnadsförsäkringen 3 000 kr, 5 000 kr samt 8 000 kr och på lösöresförsäkringen 2 000 kr, 5 000 kr och 8 000 kr. Ju högre självrisk du väljer desto lägre blir priset på din försäkring. Observera att vissa moment i försäkringen kan ha en högre eller lägre självrisk än grundsjälvrisken.

Om du har frågor om försäkringen eller
om du vill ha hjälp med något

Till Kundservice