Husbilsförsäkring

Fr.o.m. den första april 2022 går det inte längre att teckna nya försäkringar hos SafeTown. Om du är intresserad av att köpa en ny försäkring så hänvisar vi till våra försäkringar under varumärket WaterCircles. WaterCircles erbjuder försäkringar med samma eller t.o.m. bättre villkor än SafeTown, självklart till konkurrenskraftiga priser! Läs mer om WaterCircles husbilsförsäkring och få pris här.

Observera att om du har en pågående försäkring hos SafeTown så kommer den att som vanligt att förnyas vid försäkringsperiodens slut.

Jämför innehållet i våra husbilsförsäkringar

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Trafikförsäkring

Halvförsäkring

Helförsäkring

En husbil som är i trafik måste enligt lag ha en trafikförsäkring och den ersätter bland annat personskador och skador på andra partens fordon, om din husbil har varit orsaken till olyckan. Normalt är självrisken 1 000 kr. Krishjälp hos legitimerad psykolog ges med högst 10 behandlingstillfällen för försäkrad som råkar ut för trafikolycka. Försäkringen gäller utan självrisk.

Ger ersättning för skador på din husbil på grund av brand, åska, explosion eller kortslutning. Innefattar en självrisk på 1 500 kr.

Ersätter skador vid stenskott, om rutan behöver bytas ut är självrisken 35 % av kostnaden (lägst 1 500 kr) och om stenskottet går att laga är självrisken 0 kr.

Gäller om din husbil blir utsatt för stöld, skadas vid ett stöldförsök eller om det blir inbrott i husbilen. Försäkringen gäller även för avmonterade hjul och normala tillbehör som ingår till husbilen. Innefattar en självrisk på 2 000 kr. Självrisken halveras om husbilen vid en stöld är utrustad med elektronisk startspärr.

Du får ersättning för reparation av plötsliga fel på delar av husbilen som t.ex. motor, generator och växellåda. Detta gäller tills husbilen är 8 år gammal eller körts 10 000 mil. Innefattar självrisk på 2 000 kr. Om husbilen gått mer än 8 000 mil eller blivit äldre än 5 år blir självrisken istället 5 000 kr.

Täcker person- och fordonstransporter som blivit nödvändiga vid resa om husbilen stulits, skadats eller fått driftstopp. Innefattar självrisk på 1 500 kr.

Ersätter dina advokatkostnader vid vissa tvister och brottmål. Självrisken är 25 % av kostnaden (lägst 1 000 kr) och högsta ersättning är 300 000 kr.

Du kan få ersättning för dina ägodelar du tar med dig i husbilen, om de skadas eller förloras vid ett inbrott eller om det börjar brinna i husbilen. Ersättning utgår med upp till 20 000 kr (stöldbegärliga saker upp till 10 000 kr). Självrisken är på 2 000 kr.

Ger dig ersättning med 300kr/dygn i upp till 25 dagar, om du på grund av skada måste avbryta din resa. Självrisken är 0 kr.

Gäller i vissa fall för skadestånd som kan åläggas dig i egenskap av ägare och brukare av husbilen. Självrisken är 1 500 kr. Ansvarsskyddet avser inte skada i följd av trafik.

Ersätter skador på husbilen på grund av trafikolycka, skadegörelse eller någon annan oförutsedd olyckshändelse. Du väljer själv vilken självrisk du vill ha på vagnskadeförsäkringen; 3 500 kr, 6 000 kr eller 10 000 kr. Väljer du en högre självrisk får du en lägre premie att betala på din försäkring.

Ersätter skador orsakade av läckage från vattentank eller ledningssystem. Självrisk är 1000 kr.

Ersätter självrisken på Vagnskadeförsäkringen med upp till 6 000 kr om du råkar ut för kollision med djur. Utan vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ersätter vi reparationen av din bil med maximalt 6 000 kr. Ger dig ersättning på upp till 20 000 kr om saker du har i förtältet blir stulna. Ger dig möjlighet till extra ersättning på upp till 20 000 kr om du skadar eller förlorar saker som är stöldbegärliga. För husbilar som är högst 8 år ersätter vi skador på elektronikdelar i boendedelen, t ex kyl, frys, värmepanna och klimatanläggning. Självrisken på detta moment är 2 000 kr. Om husbilen körts mer än 8 000 mil eller är äldre än 5 år är självrisken 5 000 kr.

Tillägg Tillägg

Ger ersättning för personskador som förare och passagerare fått vid trafikolycka med den försäkrade husbilen.

Tillägg Tillägg

Ersätter bärgning eller assistans om du inte kan köra vidare med husbilen på grund av t ex trafikolycka, maskinskada, stöld, punktering eller något annat driftstopp. Självrisken är 0 kr.

Tillägg Tillägg

Bra att veta

Tabellen ovan beskriver innehållet i våra Husbilsförsäkringar och vad omfattningarna innebär. Här nedan kan du ladda ner en sammanfattande förköpsinformation om vår Husbilsförsäkring.

Förköpsinformation om vår Husbilsförsäkring (PDF)

Här hittar du de fullständiga villkoren för vår Husbilsförsäkring. Vid skada ersätter vi alltid enligt gällande villkor.

Fullständiga villkor för vår Husbilsförsäkring (PDF)

Tidigare villkor: 2017-06-15

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får betala. Grundsjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev och av tabellen ovan. Ibland gäller särskilda självrisker och då finns dessa angivna under respektive avsnitt i våra fullständiga villkor. Om flera skador inträffar vid samma tillfälle och ersättning ska betalas från flera delar i försäkringen eller från andra privata sakförsäkringar du har tecknade hos oss, t ex hemförsäkring, behöver du bara betala en självrisk (den högsta). Om trafikförsäkringen gäller med självrisk måste den alltid betalas utöver annan självrisk.

Om du har frågor om försäkringen eller
om du vill ha hjälp med något

Till Kundservice