Båtförsäkring

Vår Båtförsäkring gäller både när du är ute med din båt på sjön, när den ligger förtöjd men även när du tagit upp den på land.

Du kan teckna vår Båtförsäkring för din segelbåt eller motorbåt. Försäkringen gäller för båten, motorn och dina saker du har med dig på båten. Läs mer nedan om vad de olika delarna i försäkringen innebär och vad du kan teckna för prisvärda tillägg!

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi med ett pris till dig.

Vill du veta pris direkt för din Båtförsäkring?
Ring oss på: 010-4900 998

Varför välja denna försäkring

Lösöre ingår

I försäkringen ingår även dina värdesaker (lösöre) som du har med dig på båten

Gäller i vått och torrt

Försäkringen gäller när den ligger i sjön, när den är förtöjd i hamn och även när den är uppe på land

Vi ersätter dig vid stöld

Har du oturen att få ett inbrott ersätter vi dina förlorade och skadade saker

Jämför innehållet i våra försäkringar

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Grundförsäkring

Tillägg

Ersätter skador på båten som orsakats av brand, blixt eller  explosion.

Ersätter stöld, försök till stöld, annat tillgreppsbrott eller skadegörelse av tredje man.

Ersätter skador orsakade vid t.ex. grundstötning, kollision, kantring eller någon annan plötslig och oförutsedd händelse.

Ersätter skador uppkomna då båten t.ex. står på land, vid sjösättning, förflyttning eller transport av båten.

Om du krävs på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver dig på skadestånd samt betalar det skadestånd som du eventuellt måste betala enligt skadeståndsrättsliga regler.

Försäkringen betalar ombuds- och rättegångskostnader upp till 300 000 kr, vid vissa tvister.

Om du behöver krishjälp av en psykolog på grund av en skada som ersätts av båtens försäkring.

Ersätter skada på vindruta. glasdörr, jagarskärm, fribordsglas och skylight som har genombrutits eller spräckts.

Gäller för bogsering till närmaste reparatör, tranport av bränsle/reservdelar till båten eller motorkonsultation. Assistans är begränsad till Sverige eller Sveriges kust.

Ersätter skada på personlig egendom som inte är båttillbehör.

Gäller när du hyr ut din båt privat, maximalt 6 veckor per försäkringsår.

Tillägg

Gäller för egendom till båten som skadas eller förloras genom plötslig eller oförutsedd händelse, t.ex. vid borttappade nycklar.

Tillägg

Ersätter skada på båtens motor om den inte är äldre än 10 år.

Tillägg

Gäller för förare och passagerare som skadas vid olycksfallsskada och lämnar ersättning vid viss invaliditet och dödsfall. Högsta ersättning för medicinsk invaliditet är 600 000 kr och dödsfall 20 000 kr.

Tillägg

Bra att veta

I tabellen ovan beskriver vi innehållet i vår Båtförsäkring. Här kan du även ladda ner ett PDF-dokument med förköpsinformation om vår Båtförsäkring.

Förköpsinformation om vår Båtförsäkring (PDF)

Här hittar du de fullständiga villkoren för vår Båtförsäkring. Om du får en skada ersätts du alltid enligt gällande villkor.

Fullständiga villkor för vår Båtförsäkring (PDF)

Självrisk är den del av skadekostnaden du själv får betala. Grundsjälvrisken kan väljas och alternativen är 2 500 kr, 5 000 kr, 10 000 kr och 20 000 kr. Ju högre självrisk desto lägre blir priset på din försäkring. Vissa moment i försäkringen kan ibland ha en högre eller lägre självrisk än grundsjälvrisken. Om flera skador inträffar vid samma tillfälle och ersättning ska betalas från flera delar i försäkringen eller från andra privata sakförsäkringar du har tecknade hos oss, t.ex. hemförsäkring, behöver du bara betala en självrisk (den högsta).

Om du har frågor om försäkringen eller
om du vill ha hjälp med något

Till Kundservice