Släpvagnsförsäkring

Fr.o.m. den första april 2022 går det inte längre att teckna nya försäkringar hos SafeTown. Om du är intresserad av att köpa en ny försäkring så hänvisar vi till våra försäkringar under varumärket WaterCircles. WaterCircles erbjuder försäkringar med samma eller t.o.m. bättre villkor än SafeTown, självklart till konkurrenskraftiga priser! Läs mer om WaterCircles släpvagnsförsäkring och få pris här.

Observera att om du har en pågående försäkring hos SafeTown så kommer den att som vanligt att förnyas vid försäkringsperiodens slut.

Jämför innehållet i våra släpvagnsförsäkringar

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Halvförsäkring

Helförsäkring

Ersätter skador på släpvagnen som orsakats av brand, åska, explosion och kortslutning. Självrisken är 1 500 kr.

Ersätter skador på släpvagnens (eventuella) glasruta om du t.ex. råkar ut för ett stenskott. Om rutan behöver bytas ut är självrisken 35 % av kostnaden (lägst 1 500 kr) och om skadan går att laga är självrisken 0 kr.

Gäller om släpvagnen blir stulen, skadas vid stöldförsök eller vid inbrott i släpvagnen. Försäkringen gäller även för avmonterade hjul och normala tillbehör till släpvagnen. Självrisken är 2 000 kr.

Ersätter bland annat dina advokatkostnader vid vissa tvister och brottmål som rör dig som ägare till släpvagnen. Självrisken är 25 % av kostnaden (lägst 1 000 kr).

Ersätter skador på släpvagnen på grund av trafikolycka, skadegörelse eller någon annan oförutsedd olyckshändelse. Du väljer själv vilken självrisk du vill ha på vagnskadeförsäkringen; 2 000 kr eller 5 000 kr. Väljer du en högre självrisk får du en lägre premie att betala på din försäkring.

Bra att veta

Tabellen ovan beskriver innehållet i vår Släpvagnsförsäkring och vad omfattningarna innebär. Här nedan kan du ladda ner en sammanfattande förköpsinformation om vår Släpvagnsförsäkring.

Förköpsinformation om vår Släpvagnsförsäkring (PDF)

Här hittar du de fullständiga villkoren för vår Släpvagnsförsäkring. Vid skada ersätter vi alltid enligt gällande villkor.

Fullständiga villkor för vår Släpvagnsförsäkring (PDF)

Tidigare villkor: 2017-06-15

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får betala. Grundsjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev och av tabellen ovan. Ibland gäller särskilda självrisker och då finns dessa angivna under respektive avsnitt i våra fullständiga villkor. Om flera skador inträffar vid samma tillfälle och ersättning ska betalas från flera delar i försäkringen eller från andra privata sakförsäkringar du har tecknade hos oss, t ex Hemförsäkring, behöver du bara betala en självrisk (den högsta).

Om du har frågor om försäkringen eller
om du vill ha hjälp med något

Till Kundservice