Kontaktpersoner SafeTown Försäkring

Gaute Herdlevær

Tillförordnad vd
Skicka e-post

Håkan Nybäck

Chef Underwriting & Produkt
Skicka e-post
Mobil: 070-787 92 92

Helena Hård

Försäljningschef Mäklad affär
Skicka e-post
Mobil: 070-687 60 10

Sandra Fägerskiöld

Marknads- och kommunikationschef
Skicka e-post
Mobil: 073-065 30 48

Sonja Svart

Försäljningschef Kundcenter
Skicka e-post
Växel: 010-4900 998

Catarina Boijort

Skadechef
Skicka e-post
Växel: 010-4900 998