Olycksfallsförsäkring

Fr.o.m. den första april 2022 går det inte längre att teckna nya försäkringar hos SafeTown. Om du är intresserad av att köpa en ny försäkring så hänvisar vi till våra försäkringar under varumärket WaterCircles. WaterCircles erbjuder försäkringar med samma eller t.o.m. bättre villkor än SafeTown, självklart till konkurrenskraftiga priser! Läs mer om WaterCircles olycksfallsförsäkring och köp direkt här.

Observera att om du har en pågående försäkring hos SafeTown så kommer den att som vanligt att förnyas vid försäkringsperiodens slut.

Jämför innehållet i våra olycksfallsförsäkringar - välj omfattning: XS-XXL

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Olycksfall - XS

Olycksfall - S

Olycksfall - M

39 kr 60 kr 78 kr

Ersättning från försäkringen ges för fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som är bestående efter ett olycksfall. Dessa mäts tidigast efter ett år. Hur stor ersättningen blir beror på hur stor invaliditetsgraden är och vilket försäkringsbelopp du valt (XS, S, M, L, XL eller XXL).

250 000 kr

500 000 kr

750 000 kr

Ersätter med 500 kr när du under akut behandling till följd av olycksfallet måste övernatta på sjukhus.

Ersätter 100 kr/dag då olycksfallet kräver att den försäkrade behöver dygnet runt vård på sjukhus. Ersättning utgår från tredje dygnet och under maximalt 90 dagar.

Ersätter vid olycksfallsskada kostnader för vård och behandling av läkare eller tandläkare. Dessutom kan du få ersättning för resor till och från sjukhus eller vårdcentral.

Ersätter enligt fastställd tabell vanprydande ärr eller annan utseendemässig förändring till följd av ett olycksfall som krävt läkarbehandling.

Ersätter hjälpmedel och rehabiliteringshjälpmedel som av läkare bedöms som nödvändiga för att lindra ett invaliditetstillstånd.

Ersättning lämnas med 50 000 kr vid dödsfall till följd av ett olycksfall.

Ersätter krishjälp hos psykolog om du till följd av ett olycksfall, rån, överfall, nära anhörigs död, hot eller våldtäkt drabbats av en akut kris.

Olycksfall - L

Olycksfall - XL

Olycksfall - XXL

100 kr 141 kr 176 kr

Försäkringen ger ersättning för fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som är bestående efter ett olycksfall. Hur stor ersättningen blir beror på hur stor invaliditetsgraden är och vilket försäkringsbelopp du valt (XS, S, M, L, XL eller XXL).

1 000 000 kr

1 500 000 kr

2 000 000 kr

Ersätter med 500 kr när du under akut behandling till följd av olycksfallet måste övernatta på sjukhus.

Ersätter 100 kr/dag då olycksfallet kräver att den försäkrade behöver dygnet runt vård på sjukhus. Ersättning utgår från tredje dygnet och under maximalt 90 dagar.

Ersätter vid olycksfallsskada kostnader för vård och behandling av läkare eller tandläkare. Dessutom kan du få ersättning för resor till och från sjukhus eller vårdcentral.

Ersätter enligt fastställd tabell vanprydande ärr eller annan utseendemässig förändring till följd av ett olycksfall som krävt läkarbehandling.

Ersätter hjälpmedel och rehabiliteringshjälpmedel som av läkare bedöms som nödvändiga för att lindra ett invaliditetstillstånd.

Ersättning lämnas med 50 000 kr vid dödsfall till följd av ett olycksfall.

Ersätter krishjälp hos psykolog om du till följd av ett olycksfall, rån, överfall, nära anhörigs död, hot eller våldtäkt drabbats av en akut kris.

Bra att veta

Tabellen ovan beskriver innehållet i våra Olycksfallsförsäkringar och vad omfattningarna innebär. Här nedan kan du ladda ner en sammanfattande förköpsinformation om vår Olycksfallsförsäkring.

Förköpsinformation om vår Olycksfallsförsäkring (PDF)

Här hittar du de fullständiga villkoren för vår Olycksfallsförsäkring. Vid skada ersätter vi alltid enligt gällande villkor.

Fullständiga villkor för vår Olycksfallsförsäkring (PDF)

Tidigare villkor: Villkor 2017-06-01

Denna försäkring gäller helt utan självrisk.

Om du har frågor om försäkringen eller
om du vill ha hjälp med något

Till Kundservice