Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring kostar inte mycket men gäller dygnet runt i hela världen och ger dig ett bra skydd om du skulle råka ut för en plötslig olycka.

Du kanske vrider till knät när du åker skidor i fjällen eller skadar foten när du spelar fotboll. Kanske ska du bara hämta tidningen men halkar på en isfläck. Vår Olycksfallsförsäkring ersätter dina extra kostnader som uppstår i samband med ett olycksfall. Ersättning fås även vid bestående men och funktionsnedsättningar, ärr och om du blir inlagd på sjukhus.

Få prisuppgift och köp Olycksfallsförsäkring

  • 0,00 Kr
  • Genom mitt köp godkänner jag försäkringsvillkoren och behandling av mina uppgifter enligt PUL. Du har alltid 14 dagars ångerrätt vid köp av din försäkring online.

Varför välja denna försäkring?

Ingen nedtrappning

Du behåller samma försäkringsbelopp livet ut vilket innebär att du har rätt till samma ersättning oavsett din ålder.

Gäller alltid dygnet runt

Du är försäkrad under dygnets alla timmar och i hela världen.

Gäller utan självrisk

Olycksfallsförsäkringen gäller helt utan självrisk.

Jämför innehållet i våra olycksfallsförsäkringar

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Olycksfall - S

Olycksfall - M

Olycksfall - L

Olycksfall - XL

39 kr 60 kr 78 kr 100 kr

Ersättning från försäkringen ges för fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som är bestående efter ett olycksfall. Dessa mäts tidigast efter ett år. Hur stor ersättningen blir beror på hur stor invaliditetsgraden är och vilket försäkringsbelopp du valt (S, M, L eller XL).

250 000 kr

500 000 kr

750 000 kr

1 000 000 kr

Ersätter med 500 kr när du under akut behandling till följd av olycksfallet måste övernatta på sjukhus.

Ersätter 100 kr/dag då olycksfallet kräver att den försäkrade behöver dygnet runt vård på sjukhus. Ersättning utgår från tredje dygnet och under maximalt 90 dagar.

Ersätter vid olycksfallsskada kostnader för vård och behandling av läkare eller tandläkare. Dessutom kan du få ersättning för resor till och från sjukhus eller vårdcentral.

Ersätter enligt fastställd tabell vanprydande ärr eller annan utseendemässig förändring till följd av ett olycksfall som krävt läkarbehandling.

Ersätter hjälpmedel och rehabiliteringshjälpmedel som av läkare bedöms som nödvändiga för att lindra ett invaliditetstillstånd.

Ersättning lämnas med 50 000 kr vid dödsfall till följd av ett olycksfall.

Ersätter krishjälp hos psykolog om du till följd av ett olycksfall, rån, överfall, nära anhörigs död, hot eller våldtäkt drabbats av en akut kris.

Bra att veta

Tabellen ovan beskriver innehållet i våra Olycksfallsförsäkringar och vad omfattningarna innebär. Här nedan kan du ladda ner en sammanfattande förköpsinformation om vår Olycksfallsförsäkring.

Förköpsinformation om vår Olycksfallsförsäkring (PDF)

Här hittar du de fullständiga villkoren för vår Olycksfallsförsäkring. Vid skada ersätter vi alltid enligt gällande villkor.

Fullständiga villkor för vår Olycksfallsförsäkring (PDF)

Denna försäkring gäller helt utan självrisk.

Om du har frågor om försäkringen eller
om du vill ha hjälp med något

Till Kundservice