Villaförsäkring

Fr.o.m. den första april 2022 går det inte längre att teckna nya försäkringar hos SafeTown. Om du är intresserad av att köpa en ny försäkring så hänvisar vi till våra försäkringar under varumärket WaterCircles. WaterCircles erbjuder försäkringar med samma eller t.o.m. bättre villkor än SafeTown, självklart till konkurrenskraftiga priser! Läs mer om WaterCircles villaförsäkring och få pris här.

Observera att om du har en pågående försäkring hos SafeTown så kommer den att som vanligt att förnyas vid försäkringsperiodens slut.

Jämför innehållet i våra villaförsäkringar

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Villa

Supervilla

Ersätter skador efter blixtnedslag, om det skulle börja brinna vid t.ex. en kortslutning eller om en explosion skulle inträffa i huset.

Ersätter skador till följd av inbrott eller inbrottsförsök. Du kan också få ersättning om t ex dina möbler och redskap i trädgården skulle bli stulna.

Ersätter skador orsakade av läckage från ledningar eller t.ex. kylskåp, frys, tvättmaskin, diskmaskin och tätskikt i badrum eller tvättstuga.

Ersätter skador på ditt hus som orsakats av t.ex. storm, hagel, tryck från snömassor eller översvämning.

Försäkringen ersätter skador på dina olika hushållsmaskiner t.ex. spis, kyl, frys, tvätt- och diskmaskin.

Ger ersättning bl.a. för skador på installationer och maskiner för vatten, värme, avlopp, ventilation, gas eller elektricitet.

Försäkringen täcker skador under tiden du bygger om ditt hus eller bygger till en byggnad. Försäkringen täcker även verktyg och byggmaterial avsett för om- eller tillbyggnaden.

Täcker kostnad för eventuella skadestånd som du som ägare till huset kan bli krävd på.

Försäkringen ersätter advokatkostnader kopplat till vissa tvister, som rör dig som ägare till huset.

Ersätter sanering av ditt hus om det blivit angripet av bl.a. husbock, hästmyra eller ohyra som t.ex. vägglöss eller kackerlackor.

Försäkringen gäller för kostnad av sanering och reparation vid invändiga angrepp på bostadsbyggnaden av äkta hussvamp.

(upp till 500 000 kr)

(upp till 1 000 000 kr)

Åldersavdraget på skadade byggnadsdelar i villabyggnad begränsas till högst 10 000 kr per skadetillfälle.

Försäkringen gäller för skada på villabyggnad som orsakas av att vatten plötsligt och oförutsett trängt in genom yttertak eller fasad (ovan mark).

Ersätter ytskiktsskador när läckage uppstått i t.ex. badrum och tvättstuga.

Gäller för invändig sanering av bostaden mot bl.a. råttor, möss och insekter samt utvändig sanering mot getingar.

Tillägg

Ersätter skador på huset som varit plötsliga och oförutsedda. Väljer du Allrisk i tillägg till vanlig villaförsäkring kan du ersättas upp till 75 000 kr, tecknar du Supervilla ingår tillägget och ersättningen kan uppgå till 150 000 kr.

Tillägg

(upp till 75 000 kr)

(upp till 150 000 kr)

Jämför innehållet i våra hemförsäkringar

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Hem

Superhem

Ger ersättning vid stöld i bostad, gemensamhetsutrymme (t.ex. tvättstuga), förrådsutrymme, bilen, på arbetsplats eller egendom som du har med dig utanför bostaden (bortaskydd). Högsta ersättning för egendom i bostaden är valt försäkringsbelopp. Högsta ersättning för egendom på annan plats (bortaskydd) är 80 000 kr varav högst 30 000 kr för stöldbegärlig egendom. Om du har Superhem ersätter vi egendom på annan plats (bortaskydd) med högst 100 000 kr varav stödbegärlig egendom med upp till 50 000 kr.

Ger ersättning vid skador när eld kommit lös, vid kortslutning, nedsotning och blixtnedslag.

Ger ersättning vid skador som orsakats vid läckage från ledningssystem, akvarium och vattensäng.

Ger ersättning vid skador på dina olika hushållsmaskiner, t.ex. spis, kyl, frys, tvätt- och diskmaskin.

Ger ersättning för livsmedel i frys vid strömavbrott eller vid fel på frysen, samt tvätt i tvättmaskin eller torktumlare vid fel på maskinen.

Ger ersättning för egendom som skadats vid storm, hagel, jordrörelse, snötryck och översvämning.

Ger ersättning för egendom som skadats som du haft med dig vid trafikolycka med t.ex. bil, båt och flygplan.

Gäller för dig och dina familjemedlemmar på resor i hela världen, för resans 45 första dagar. Ger ersättning för bland annat läkarvård, transporter och andra merkostnader.

Om du blir överfallen eller misshandlad av okänd gärningsman kan du får ersättning för dina personskador, där högsta ersättning är 1 000 000 kr.

ID-skydd ger dig hjälp att begränsa skadan vid en identitetsstöld. Du kan även få information om hur du kan förebygga och upptäcka om du fått din identitet stulen.

Webbrensning är avsedd som en hjälp att avlägsna oönskat och kränkande innehåll som har offentliggjorts på internet utan ditt samtycke. I webbrensning ingår även att avsluta falska profiler som har registrerats i ditt namn.

Om du som privatperson blir skadeståndsskyldig, kan omfattningen “Privatansvar” täcka dina kostnader.

Om du som privatperson hamnar i en tvist täcker rättsskyddet dina advokatkostnader.

Om du råkat ut för överfall, våldtäkt eller om varit med om brand eller inbrott i din bostad, kan du få krishjälp av psykolog.

När du flyttar täcker hemförsäkringen dina saker i båda bostäder, under en månad från ditt flyttdatum.

Ersätter hushållsapparater och elektronik som t.ex. kylskåp/frys, spis, stationär dator och TV yngre än 3 år med dagens pris i butik, utan att göra något åldersavdrag vid skada.

Ersätter upp till 75 000 kr om du förlorar eller skadar dina ägodelar på grund av plötslig och oförutsedd händelse. Vid förlust utanför hemmet ersätter vi upp till 20 000 kr. Om du har Superhem ersätter vi upp till 50 000 kr. Innefattar en självrisk på 1500 kr.

Tillägg

Ersätter kostnader för resa som du blir tvungen att avbeställa på grund av t.ex. olycksfall eller akut sjukdom. Du kan även få ersättning om du blir försenad under resa eller om du måste avbryta resan för att du blir sjuk. Ingen självrisk tillkommer!

Tillägg

Ersätter din golfutrustning med upp till 30 000 kr, vid skada ellelr förlust (utöver de 10 000 kr vi ersätter i hemförsäkringens grundskydd). Innefattar en självrisk på 1500 kr.

Tillägg Tillägg

Ersätter kostnader för vård och behandling av läkare och tandläkare samt nödvändiga resor till och från dessa, om du eller familjemedlem skadas vid olycka på fritiden. Försäkringen ger även ersättning för bestående fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar efter olycka.

Tillägg Tillägg

För motor-, segel- och roddbåtar upp till 6 meter långa, 2 m breda, med segelyta på upp till 10 kvm och upp till 10 hk. Du kan få ersättning vid skada på båten, om den blir stulen eller om du som båtägare blir skadeståndsskyldig av någon anledning. Innefattar en självrisk på 1500 kr.

Tillägg Tillägg

Bra att veta

Tabellen ovan beskriver innehållet i våra Villa- och Villahemförsäkringar och vad omfattningarna innebär. Här nedan kan du ladda ner en sammanfattande förköpsinformation om vår Villaförsäkring.

Förköpsinformation om vår Villaförsäkring (PDF)

Här hittar du de fullständiga villkoren för vår Villaförsäkring. Vid skada ersätter vi alltid enligt gällande villkor.

Fullständiga villkor för vår Villaförsäkring och Villahemförsäkring (PDF)
Tilläggsvillkor för Villaförsäkring avseende ID-skydd och webbrensning (PDF)

Tidigare villkor: Villkor 2017-06-01

Självrisk är den del av kostnaden för skadan som du själv är med och betalar. Du kan välja din grundsjälvrisk mealternativ mellan 1 500 kr, 3 000 kr, 5 000 kr och 8 000 kr. Ju högre självrisk du väljer desto lägre blir priset på din försäkring och tvärtom. Vissa delmoment i vår hemförsäkring kan ibland ha en lägre eller högre självrisk än grundsjälvrisken.

Om du har frågor om försäkringen eller
om du vill ha hjälp med något

Till Kundservice