Varför rekommendera?

Vad är det som påverkar försäkringspremien allra mest? Den absolut största kostnadsdrivaren är självklart skadekostnaderna, dvs. de kostnader som uppkommer när kunderna drabbas av skador. Detta är själva grunden och tanken bakom ett försäkringsbolag, att man tillsammans med andra delar risker. Det är därför SafeTown finns till, vi hjälper våra kunder att skydda sig vid ekonomisk skada om oturen är framme.

En fråga man som kund bör ställa sig är, med vilka delar jag risker och varför spelar det någon roll? Vanligtvis så är det en mindre andel av kunderna som står för en oproportionerligt stor andel av skadorna. Det är därför viktigt att vi får hjälp av våra befintliga kunder att hitta nya bra kunder. En hjälp som vi är mycket tacksamma för. Har du som kund vänner eller bekanta som du själv skulle vilja dela risk med? Rekommendera i så fall gärna SafeTown så bidrar du till att vi tillsammans bygger ett bättre försäkringskollektiv som i sin tur skapar fördelar som t.ex. lägre premier, bättre service, bättre villkor etc. Om du vill hjälpa oss med detta, skicka vidare det separata SMS som du fått av oss till dessa personer.

Rekommendationsrabatt

Under 2022 planerar SafeTown att lansera en ny rekommendationsmodell. Tanken är att denna modell ska ge den kund som rekommenderar SafeTown till sina vänner och som därefter blir kunder, får rabatter på sina framtida förnyelser. Rabatten kommer att baseras på hur många kunder man rekommenderat in samt storleken på dessa premier, beräknat vid varje enskilt förnyelsetillfälle. Vid lanseringen av denna rabatt kommer retroaktivitet för tidigare rekommendationer att gälla. För att detta ska fungera är det viktigt att den inrekommenderade vännen anger inbjudningskoden som finns i det SMS som hon/han fått. Så snart vi närmar oss en lansering av detta rabattsystem så kommer vi att dela med oss av ytterligare information.

mer om SafeTown Försäkring