Användande av dina uppgifter & PUL

Genom att använda SafeTown Försäkrings tjänster via telefon eller online godkänner och accepterar du att vi använder dina personuppgifter för de ändamål som framgår nedan samt enligt PUL. Om du inte godkänner vårt användande av dina uppgifter ber vi dig att sluta använda våra tjänster.

Personuppgiftslagen, PUL, är den lag som reglerar hur företag och myndigheter får lov att använda dina personuppgifter. Dina personuppgifter är bland annat den information som du lämnar ifrån dig när du får en prisuppgift eller tecknar en försäkring hos oss via telefon eller online.

Vad kan dina uppgifter komma att användas till?

Dina personuppgifter kan komma användas i vår kund- och försäljningsservice samt för bland annat för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering, marknadsföring och vår övriga service. Personuppgifterna kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag som vi samverkar med, eller till myndighet som begärt ut dina uppgifter.

För dig som anger personnummer

Baserat på ditt angivna personnummer hämtar vi information om var du är bosatt och din ålder för att kunna ge ett korrekt pris vid försäljning via telefon och online. Med personnummer hämtas även information om dina kontaktuppgifter och SafeTown Försäkring har rätt att kontakta dig i syfte att hjälpa dig med rådgivning kring ditt val av försäkring. Om du inte önskar bli kontaktad vänligen maila oss på 

För dig som anger telefonnummer

SafeTown Försäkring har rätt att kontakta dig på angivet telefonnummer i syfte att hjälpa dig med rådgivning kring ditt val försäkring. Om du inte önskar bli kontaktad vänligen maila oss på

För dig som anger e-postadress

SafeTown Försäkring har rätt att skicka information till dig om SafeTowns tjänster och intresseområden. Om du inte önskar bli kontaktad per e-post vänligen maila oss på 

 

Vi behöver dina uppgifter för att kunna ge dig rätt pris

Vi behöver ta del av ditt personnummer och ditt fordons registreringsnummer (vid köp av fordonsförsäkring) för att kunna ge dig ett korrekt pris på din försäkring. Detta gäller vid begäran om prisuppgift via telefon eller online. Med hjälp av uppgifterna hämtar vi information från externa parter om dig och din bil (vid köp av fordonsförsäkring). Genom att du lämnar uppgifterna samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter.

 

Vi använder dina personuppgifter enligt PUL

De personuppgifter om dig som vi behandlar är nödvändiga för att vi ska kunna administrera din försäkring. De används även i syfte för att fullgöra våra avtalsförpliktelser och våra förpliktelser enligt lag. Uppgifterna är normalt sett de som du lämnar ifrån dig vid begäran av prisuppgift eller när du tecknar en försäkring hos oss eller via annat bolag som vi samverkar med. SafeTown Försäkring värnar om din personliga integritet och personuppgifter hanteras och skyddas i enlighet med PUL (Personuppgiftslagen av den 24 oktober 1998).

 

Rätt till information om användning av dina uppgifter

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Sådan begäran ska vara skriftlig och ställas till ”PUL-ansvarig” på bolagets adress. Se vår postadress under Kontakta oss. Begäran om rättelse av personuppgift kan göras till samma adress.

Om du har frågor om försäkringen eller
om du vill ha hjälp med något

Till Kundservice