Möt SafeTowns VD – Anders Jangborg

Anders, berätta lite om dig själv. Vad gör du professionellt och vad har du för intressen utanför jobbet?

– Jag är VD för SafeTown och WaterCircles-koncernen i Sverige och har det övergripande ansvaret för utvecklingen av vår svenska verksamhet och att denna sker i linje med våra övergripande strategier och mot uppsatta mål samt enligt interna och externa regelverk och riktlinjer. Jag har runt 30 års erfarenhet från finansbranschen där jag arbetat med både liv- och sakförsäkring men även kapitalförvaltning. Privat kopplar jag gärna av med snickarbyxorna på. Ett litet eller stort byggprojekt är ett bra sätt för mig att skingra tankarna och se något växa fram från vision till färdigt resultat.

Vad lockade dig att ta jobbet som VD?

– Kombinationen av en i grunden bra affärsidé tillsammans med möjligheten att få vara en del i att bygga upp något som skiljer sig från de stora aktörerna. Att vara den lilla uppstickaren med de stora ambitionerna känns mycket inspirerande.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Våra fantastiska medarbetare och allas engagemang och vilja att lyckas. De korta beslutsvägarna och vår förmåga att snabbt gå från tanke till handling är något som verkligen är imponerande, en miljö som jag verkligen trivs i. Att dessutom få vara med och bygga upp en verksamhet är givetvis mycket stimulerande.

Vilka är de största utmaningarna du står inför som VD och branschen som helhet?

– När du är en mindre uppstickare så är det självklart så att vi jämfört med våra större konkurrenter i vissa fall har begränsade resurser eller kapacitet, vi har ett mindre manöverutrymme och har inte råd att göra fel. Beträffande marknaden generellt så ser jag en polarisering där många just nu springer åt det digitala hållet och vill digitalisera kundkontakterna. Vi å andra sidan vill göra tvärtom. Vår strategi är att erbjuda det personliga mötet. Hos oss får du som kund tala med en riktig människa som hjälper dig direkt utan massa krångliga knappval eller robotdialoger. Något som uppskattas mycket av våra kunder.

Vilken är din personliga ledarskapsfilosofi?

– Närvarande, nyfiken, inkluderande, pådrivande och management-by-walking-around. Jag har haft turen att genom åren ha många bra chefer som har varit förebilder för mig. Gemensamt för flera av dessa har varit en kombination av ödmjukhet, närvaro och tydlighet som jag försökt ta med mig i mitt ledarskap. Jag uppskattar verkligen att få vara med och påverka och styra verksamheter samt få andra att växa i sina roller, både som medarbetare och människor.

Varifrån får du din inspiration och energi?

– Inspirationen kommer ofta från kollegor och i det dagliga arbetet. Att få bekräftelse på att man är på rätt väg och når delmål ger energi och ytterligare motivation. Jag gillar processen att visualisera, planera, bygga och till slut kunna se det färdiga resultatet. Det gäller även i privata sammanhang.

Finns det någon ledare i vår omvärld som du beundrar särskilt mycket och inspireras av?

– Jag kan inte nämna en specifik person men däremot imponeras jag av alla entreprenörer som tänker nytt och tar risker för att lyckas med sina affärsidéer, stora som små.

Var är SafeTown om 10 år om du får önska?

– Vi är ett mer välkänt varumärke bland våra prioriterade målgrupper och vi har en position på marknaden som bolaget för den medvetne försäkringskunden. Våra kunder är medvetna om vilka de vill dela sina risker med, vårt hållbarhetsarbete, vår personliga service, våra konkurrenskraftiga produkter och att man alltid kan lita på oss som försäkringsbolag.