Bolagsinformation

 

Information om försäkringsgivaren

Försäkringsgivare är WaterCircles Forsikring ASA Norge, Svensk filial, Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista, Sverige (Org nr: 516411-2053). Filialen finns registrerad i Bolagsverkets filialregister som en filial till WaterCircles Forsikring ASA  Strandveien 50, 1366 Lysaker, Norge (org.nr. 915 495 486).  WaterCircles Forsikring ASA finns registrerat i norska Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene.

WaterCircles Forsikring ASA Norge, Svensk filial, står i egenskap av filial till ett norskt försäkringsbolag, i första hand under tillsyn av norska Finanstilsynet. Därutöver står den svenska filialen även under tillsyn av den svenska Finansinspektionen. Avseende distansavtal är även Konsumentverket i Sverige tillsynsmyndighet.