Logotype

Vänligen kontakta oss för våra logotyper, notera att logotyperna endast får användas i sammanhang där SafeTown medverkar eller har godkänt att den får användas. Logotyperna får inte inverteras, beskäras eller på annat sätt förvanskas. Skalning av logotyp skall ske proportionerligt.

Kontaktuppgifter för press

Om du är journalist och vill komma i kontakt med oss, vänligen kontakta:

Sandra Fägerskiöld, Marknads- och kommunikationschef
E-mail: