Logotype

Vänligen kontakta oss för våra logotyper, notera att logotyperna endast får användas i sammanhang där SafeTown medverkar eller har godkänt att den får användas. Logotyperna får inte inverteras, beskäras eller på annat sätt förvanskas. Skalning av logotyp skall ske proportionerligt.