Jag betalar månadsvis via autogiro, varför dras det inte alltid samma belopp varje månad?

Om en försäkring har förnyats eller om du till exempel har tecknat en ny försäkring, gjort en ändring i eller avslutat en försäkring kan beloppet skilja sig från tidigare.

I vissa fall kan det även förekomma en viss öresavrundning som gör att den sista dragningen för försäkringsperioden kan bli ett annat belopp än de övriga månaderna. Oftast kan det då handla om +/- 15 kr.