Vad bör jag tänka på om jag råkar ut för en skada när jag befinner mig utomlands?

Se till att du får ett läkarintyg om du blir akut sjuk eller råkar ut för ett olycksfall och behöver uppsöka läkare. Spara alla kvitton från eventuella utlägg du behöver göra.

Gör en polisanmälan om du blivit utsatt för ett brott. Kontakta transportbolaget (flygbolag, bussbolag etc.) om ditt bagage blir försenat.