Vad ska jag göra om jag får en skada?

Om du råkar ut för en skada ska du anmäla den till oss så snart du kan. Beroende på vilken skada eller händelse du vill anmäla till oss kan anmälan ske på olika vis – via telefon, mail, eller post.

Information om hur du bör anmäla din skada finns under Anmäl skada. Klicka på den skadehändelse som din skada berör för att få skadeblanketter och instruktioner om hur du bör gå till väga.

Du kan alltid anmäla en akut skada dygnet runt. Efter våra telefontider kopplas du automatiskt vidare till vår skadejour.

Om du har övriga frågor om din skada är du välkommen att kontakta oss.