Försäkringsbedrägeri

Att ha en försäkring innebär att flera människor går samman och delar på risken. Det handlar om att skydda sig ekonomiskt inför oförutsedda händelser.

Varje försäkringstagare betalar därför en liten del var till det stora försäkringskollektivet. När någon sen råkar ut för en skada används pengar från detta kollektiv. Tanken med försäkring är alltså att en enskild person inte ska bli hårt drabbad ekonomiskt om en skada skulle inträffa.

I Sverige hanteras med än 2 miljoner skadeärenden varje år och cirka 50 miljarder kronor betalas ut i skadeersättningar. Enligt en rapport framtagen av Svensk Försäkring och Larmtjänst AB uppskattas försäkringsbedrägerier utgöra mellan 5-10% av alla skadeutbetalningar. Det innebär en kostnad på cirka 2,5-5 miljarder kronor per år.

Denna extra kostnad innebär höjda försäkringspremier för alla försäkringstagare.

När är det bedrägeri?

Ett försäkringsbedrägeri kan uppstå ur flera olika situationer. Det kan till exempel vara när en försäkringstagare får ersättning för en skada som inte har inträffat eller när försäkringstagaren får en högre ersättning än vad som är berättigat genom att överdriva värdet på det som ska ersättas. Det kan också vara när en försäkringstagare medvetet lämnar oriktiga uppgifter i samband med köpet av försäkringen som gör att premien blir lägre än vad den borde vara.

Ett allvarligt brott

Försäkringsbedrägeri är ett allvarligt brott som kan ge fängelse. Bedrägerier begås av både grovt yrkeskriminella och så kallade “småfifflare”. De senare tänker nog inte alltid på att det faktiskt är ett brott som begås. Undersökningar visar att 8% av allmänheten kan tänka sig att yrka på högre ersättning i samband med en inträffad skada.

Lämna ditt tips om försäkringsbedrägeri till Stöldtipset

Stöldtipset är ett projekt som bedrivs av Larmtjänst, där du kan söka efterlysta objekt, tipsa om stölder och lämna information om du misstänker bedrägeri.

Har du sett eller hört något? Tipsa Stöldtipset på telefon 020-325 325 eller direkt på deras hemsida www.stoldtipset.se

Mer om bedrägeri och försäkringar: