Om du inte är nöjd

Vår strävan är att alltid göra våra kunder nöjda. Men ibland kanske vi inte riktigt kommer överens i ett ärende. Om du inte är nöjd med ett beslut som vi har tagit räcker det oftast med ett telefonsamtal till handläggaren eller dennes chef för att problemet ska klaras upp. Vi vill inte krångla till det i onödan.

Om du ändå inte skulle känna dig nöjd har du möjligheten att kontakta vår Klagomålsansvarig som kostnadsfritt tittar på ditt ärende igen. Klagomålsansvarig når du enklast via e-post  eller genom att ringa oss på 010-4900 998 och be att få tala med klagomålsansvarig.

Om vi trots detta ändå inte kan komma överens finns möjligheten för dig att vända dig till nedan angivna nämnder:

SafeTown Försäkrings Prövningsnämnd

Skicka ett brev till adressen nedan om du vill överklaga vårt beslut och få ditt ärende omprövat.

SafeTown Försäkring
Prövningsnämnden
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Som privatperson kan du alltid vända dig till Allmänna reklamationsnämnden om du inte är nöjd. Innan du vänder dig dit måste du först ha kontaktat oss med en överklagan som vi har svarat på.

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Vill du ha rådgivning i frågor som rör försäkring eller skadereglering kan du kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå. Rådgivningen är kostnadsfri.

Allmän domstol

Du har alltid möjlighet att väcka talan mot oss vid allmän domstol.

Om du har frågor om försäkringen eller
om du vill ha hjälp med något

Till Kundservice