Halvförsäkring för bil

Vår Halvförsäkring för bil passar dig som vill ha en bilförsäkring som till exempel ger dig ersättning om din bil skulle bli stulen, skadas på grund av brand eller få en glasskada. Du kan också välja Halvförsäkringen som Superbil – då får du ett extra bra skydd där alla tilläggsförsäkringar ingår till ett bättre pris.

Vad ingår i Halvförsäkringen?

Genom vår Halvförsäkring kan du få ersättning för till exempel om din bil får skador på grund av brand eller om du skulle få ett stenskott på vindrutan. Det ingår även ett skydd för om din bil, eller något tillbehör som till exempel däck, skulle drabbas av stöld.

Maskinskadeförsäkringen ger ersättning för plötsliga fel på olika komponenter i bilen som till exempel motorn eller generatorn. Räddningsförsäkringen innebär att du får hjälp om du skulle få driftstopp och Rättsskyddet ersätter advokatkostnader i samband med juridiska tvister angående din bil. Trafikförsäkringen ger dig ett skydd för både personskador, skador på andra bilar och egendom som orsakats av din bil.

Halvförsäkring passar dig som antingen har vagnskadegaranti på bilen eller för dig som inte vill ha försäkring för vagnskada (ger ersättning för skador som uppkommer på din bil till följd av kollision, singelolycka eller skadegörelse). Läs mer om Helförsäkring för bil här >

Har du svårt att välja en bilförsäkring som passar just din bil?

Då får du gärna kontakta vår kundservice – så hjälper vi dig!

Kontakta kundservice

Bra att veta

Nyttig information för dig som ska köpa eller har köpt Halvförsäkring för bil.

I tabellen ovan beskriver vi innehållet i vår Bilförsäkring och vad som skiljer de olika omfattningarna åt. Här kan du även ladda ner ett PDF-dokument med förköpsinformation om vår Bilförsäkring.

Förköpsinformation om vår Bilförsäkring (PDF)

Här hittar du de fullständiga villkoren för vår Bilförsäkring. Om du får en skada ersätts du alltid enligt gällande villkor.

Fullständiga villkor för vår Bilförsäkring (PDF)

Tidigare villkor: 2017-06-15 2016-12-01

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får betala. Grundsjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev och av tabellen ovan. Ibland gäller särskilda självrisker och då finns dessa angivna under respektive avsnitt i våra fullständiga villkor. Om flera skador inträffar vid samma tillfälle och ersättning ska betalas från flera delar i försäkringen eller från andra privata sakförsäkringar du har tecknade hos oss, t ex hemförsäkring, behöver du bara betala en självrisk (den högsta). Om trafikförsäkringen gäller med självrisk måste den alltid betalas utöver annan självrisk.