Att tänka på när viltolyckan är framme

2021-09-22 | Kommentera

Vi kan alla ha oturen att drabbas av en viltolycka. Det är viktigt att ta varningsmärken för vilt på största allvar för att undvika en eventuell krock. Man ska också vara särskilt uppmärksam under gryning och skymning.

Under 2019 inträffade ca 65 000 viltolyckor i Sverige och nästan 35 % av dessa inträffade under oktober till december. Så vad ska man tänka på om olyckan är framme?

  1. Sätt ut en varningstriangel omgående.
  2. Ta hand om eventuellt skadade människor.
  3. Ring 112 och gör en polisanmälan.
  4. Lämna en tydlig vägbeskrivning när du larmar om olyckan.
  5. Flytta om möjligt din bil till väggrenen eller en parkeringsficka och sätt på varningsblinkers.
  6. Markera platsen för kollisionen. Markeringen ska vara på den sida av vägen där djuret försvann. Det bästa är att använda sig av en markeringsremsa men om du inte har någon sådan, märk ut platsen med något annat väl synligt t.ex. en halsduk. Markeringen visar också för andra trafikanter att olyckan är polisanmäld.
  7. Om det är möjligt, utan risk för din egen säkerhet, avlägsna eventuella döda djur från vägbanan.

Du vet väl om att det är straffbart att inte anmäla viltolyckor. Skyldigheter gäller för följande djur: älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv lo, utter, örn, ren och mufflonfår. Om man inte anmäler så klassas det som en smitningsolycka och kan ge böter.

Försäkring

Om din bil skadas när du kolliderar med ett vilt djur ersätts reparationen av vagnskadeförsäkringen som ingår i din helförsäkring. Har du en nyare bil med vagnskadegaranti är det i stället den som ersätter skadorna. Vi ersätter självrisken på vagnskadeförsäkringen eller vagnskadegarantin med upp till 6 000 kr om du råkar ut för en kollision med ett djur. Har du endast en halvförsäkring utan någon vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ersätter vi reparationen av din bil med maximalt 6 000 kr.

Läs mer om vår bilförsäkring