Brandsäkra hemmet med enkla medel

2021-02-10 | Kommentera

Är du påläst kring brandsäkerhet och hur du ska göra för att brandsäkra hemmet? Brandsäkra hem skapar bättre förutsättningar för att minimera riskerna för att någon ska omkomma i en brandolycka som uppstår i bostaden.

De vanligaste brandorsakerna

Statistik visar att den, i särklass, vanligaste orsaken till bränder i bostaden inte är vad de flesta av oss tror. En stor majoritet av svenskarna tror att levande ljus är den vanligaste brandorsaken, men i själva verket uppstår en tredjedel av alla bostadsbränder i köket – ofta till följd av en bortglömd spisplatta. Detta är de tio vanligaste brandorsakerna i bostaden:

 1. Bortglömd spisplatta (59,7 %)
 2. Annan orsak (13,3 %)
 3. Tekniska fel (7,5 %)
 4. Okänd orsak (6,5 %)
 5. Värmeöverföring (4,3 %)
 6. Levande ljus (3,4 %)
 7. Självantändningar (1,5 %)
 8. Rökning inomhus (1,4 %)
 9. Uppsåtligt anlagd brand (1,3 %)
 10. Soteld (0,6 %)

Statistik hämtad från Brandskyddsföreningen.

8 sätt för att öka brandsäkerheten i hemmet

1. Testa brandvarnare

En fungerande brandvarnare kan vara avgörande för om du upptäcker en brand i ditt hem eller inte. Du bör därför, med jämna och kontinuerliga mellanrum, säkerställa att din brandvarnare fungerar. De flesta svenska hem är utrustade med brandvarnare, men drygt var tionde fungerar inte. Testa de brandvarnare som du har monterade i hemmet genom att använda testknappen som finns på alla brandvarnare.

2. Ha släckutrustning hemma

Se till att alltid ha släckutrustning hemma. Placera en brandsläckare i hallen så får du enkelt tillgång till den från bostadens alla rum. Om en brand uppstår i samband med matlagning, vilket ju faktiskt är en vanlig orsak, är det också bra att ha en brandfilt lättillgänglig i köket. Med rätt släckutrustning kan du med enkla medel brandsäkra hemmet.

3. Är spisen avstängd?

Ha för vana att alltid kontrollera så att alla spisplattor är avstängda innan du lämnar din bostad. Passa inte på att ta en tupplur medan potatisen kokar – det är lätt hänt att du glömmer bort både tiden och potatisen. Vattnet kan ha hunnit koka bort, men du kan också av misstag ha råkat sätta på fel platta.

4. Elda i öppen spis på ett säkert sätt

Under vinterhalvåret är det många som eldar i öppen spis eller braskamin för att antingen värma upp huset, eller för mysfaktorns skull. Om du eldar på för mycket eller om du inte sotar din skorsten med jämna mellanrum, kan det uppstå så kallad skorstensbrand eller soteld. Så här eldar du i öppen spis på ett brandsäkert sätt:

 • Sota minst en gång varje år.
 • Elda inte med mer än 3 kg vedträ/timme (motsvarar cirka fyra vedträn).
 • Använd gnistskydd om du eldar i öppen spis.
 • Elda alltid med ved som är ren och torr.
 • Hantera askan korrekt.

5. Släng aska från braskamin på rätt sätt

Vad gör man med aska från kaminen? Det kan vara svårt att veta hur du ska hantera den aska som blir kvar efter att du har eldat i kaminen eller i öppen spis. Aska går bra att kompostera, men ska helst inte komposteras direkt. Det kan lätt uppstå små gnistor som inte har dött ut. Som bekant kan det räcka med en liten gnista för att en okontrollerbar brand ska uppstå. Så här bör du göra när du ska slänga aska från kamin:

 • Töm askan och lägg den i en plåthink med lock.
 • Låt askan ligga kvar i hinken i minst ett dygn. Om du fyller på med ny aska, låt den ligga kvar i ytterligare ett dygn.
 • Töm askan i komposten.

6. Rök inte inomhus

Det är fortfarande vanligt att bostadsbränder uppstår till följd av rökning inomhus och framför allt i sängen. Att röka under fläkten är inte ett alternativ – i fläkten finns det ansamlingar med fett som lätt kan antända. Rök därför alltid enbart utomhus och inte i anslutning till ingångar eller fönster – i synnerhet om du bor i ett flerbostadshus. Se till att släcka din cigarett ordentligt och lägg den i en kruka eller annan behållare där den inte riskerar att självantända.

7. Lämna inga levande ljus utan uppsikt

Du har säkert hört det förr, men du ska aldrig ha tända ljus som du lämnar utan uppsikt. Följ dessa råd när du tänder levande ljus hemma.

 • Ställ alltid ljus på ett plant och stadigt underlag där ljuset inte riskerar att välta omkull.
 • Placera ljusen med minst 10 cm mellanrum för att det inte ska bli för varmt.
 • Ställ inte ljusen för nära sådant som kan fatta eld.
 • Om du har barn i hushållet kan en oskyldig lek med elden vålla stora skador.

8. Lämna inte mobilladdare kvar i uttaget

Även om tekniken har kommit långt, är det inte helt ovanligt att våra tekniska prylar kan bli så upphettade att de fattar eld. Om du lämnar laddare kvar i uttaget när du lämnar bostaden kan de ta eld när du inte är hemma. Då hjälper inte ens din brandvarnare. Om du märker att dina laddare eller teknikprylar blir för varma vid användning, ersätt dem med nya för att minimera brandrisken.