Dags att plocka fram grillen? Här är några tips innan du sätter igång

2020-05-28 | Kommentera

Sommaren är här och med den även den efterlängtade grillsäsongen. Dessvärre är grillsäsongen också förknippad med en del olycksrisker. Många bränder hade kunnat undvikas om folk hade haft bättre kunskap om hur man grillar på ett säkert sätt. Grillar du i naturen kan en enda gnista orsaka en hel gräsbrand eller rent av en skogsbrand.

Nedan listar vi några viktiga faktorer som du bör ha i åtanke innan du sätter igång.

• Funderar du på att grilla på balkongen så är det fastighetsägaren som bestämmer om det är tillåtet. Vi rekommenderar dock att undvika detta då riskerna är många. Men om du av någon anledning måste grilla på balkongen så bör du använda en elektrisk grill.

• Om du tänkt grilla i naturen, kontrollera först att det inte råder eldningsförbud.

• Ha alltid släckutrustning i närheten när du grillar, exempelvis en hink med vatten eller en vattenslang.

• Grillen ska stå stadigt och placeras på betryggande avstånd från byggnader och andra brandfarliga föremål. Tänk på att underlaget under grillen inte bör vara känsligt för värme eller lättantändligt.

• När du placerar grillen så undersök hur vinden blåser och placera den strategiskt därefter.

• Tändvätska ska användas med stor försiktigtighet och vi rekommenderar istället tändklossar, eltändare eller liknande. Använd aldrig t-sprit!

• Engångsgrillar ska alltid placeras på underlag som inte kan börja brinna.

• Släng aldrig en engångsgrill i soporna när den är varm.

• Elda endast med briketter eller kol.

• Se till att grillen är fri från smuts och fett innan du börjar grilla då detta är lättantändligt.

• Ha bra grillverktyg tillgängliga så du inte bränner dig.

• När du kan hålla kolen med fingrarna utan att bränna dig är den tillräckligt kall för att slängas.

• Kom ihåg att grillen alltid ska vara släckt när du lämnar grillplatsen.

• Om du använder gasolgrill så är det viktigt att kontrollera att slangarna är hela inför varje ny säsong. Detta går att göra med läckspray eller såpvatten.

• Vid användning av elgrill, förvärm grillen innan du grillar och se till att sladden inte ligger för nära värmekällan.

• Lämna aldrig grillen obevakad.

• Ha gärna en brandfilt inom räckhåll.

• Om du grillar med gasol- eller elgrill är det viktigt att se till att gasolen är avstängd och att elen är frånkopplad när du grillat färdigt.

• Att grilla sker alltid under eget ansvar. Om någon orsakar en brand på grund av oaktsamhet får det i regel betydande rättsliga konsekvenser.