Undvik att bli bestulen på din cykel

2020-11-15 | Kommentera

Cykelbranschen har fått ett enormt uppsving på grund av den rådande Coronapandemin. Allt fler vill undvika trängsel inom kollektivtrafiken samt följa rekommendationerna om att undvika kommunala färdmedel i den mån det är möjligt. Fler cykelägare innebär också fler cykelstölder. Cykelstölder är redan ett av de vanligaste brotten samtidigt som anmälningar av stulna cykeldelar ökar.

Det finns dock ett antal åtgärder som du kan vidta för att minska risken att bli av med din cykel eller dina cykeldelar.

 • När du lämnar cykeln, se till att du inte enbart låser bakhjulslåset utan också låser fast cykeln i ett fast föremål, helst i både ram och hjul.
 • Var uppmärksam så att du inte låser fast cykeln vid ett föremål som är enkelt att flytta och som tjuven därmed kan ta med.
 • Köp ett lås som är certifierat. Cykellås märkta med SSF:s symbol visar att låset blivit testat och godkänt av Stöldskyddsföreningen. Den här typen av lås försvårar ordentligt för tjuven.
 • Parkera inte cykeln på undanskymda platser som saknar förbipasserande människor.
 • Undvik att ha cykeln ute under natten utan sätt in den i cykelförrådet eller garaget.
 • Tar du av sadeln blir det betydligt svårare för tjuven att använda cykeln och gör cykeln mindre attraktiv att stjäla.
 • Stöldmärk cykeln och glöm inte spara och förvara ramnumret hemma. Ta gärna en bild på både ramnumret och hela cykeln så gör du det lättare för polisen att återfinna din cykel.
 • Polisanmäl alltid om du fått din cykel stulen.
 • Elcyklar blir allt vanligare och likaså stölderna av deras batterier. Ta därför alltid med dig batteriet om du behöver lämna din elcykel en längre stund. Blir du borta en kortare stund, lås batteriet.
 • Under de perioder du inte använder cykeln, se till att ha den inlåst.
 • Glöm inte att en hjälm som spänts fast på cykeln är ett lätt byte för tjuven.

Vad täcker försäkringen?

I din hemförsäkring ingår skydd vid stöld av cykel. Det innebär att du får ersättning om din cykel blir stulen. Dock måste din cykel varit låst med ett cykellås som är godkänt av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF). Maximalt ersättningsbelopp för cykel med tillbehör uppgår till 30 000 kr.

Om du vill kontrollera att ditt cykellås är godkänt av Svenska Stöldskyddsföreningen, klicka här.