Hur många dagar gäller reseförsäkringen utomlands?

I din hemförsäkring ingår ett reseskydd som gäller under resans första 45 dagar.

Du kan även teckna ett utökat reseskydd med vår tilläggsförsäkring Resextra.
Du kan läsa mer om reseskyddet som ingår i hemförsäkringen och Resextra under vår Hemförsäkring.