Bilförsäkring

Fr.o.m. den första april 2022 går det inte längre att teckna nya försäkringar hos SafeTown. Om du är intresserad av att köpa en ny försäkring så hänvisar vi till våra försäkringar under varumärket WaterCircles. WaterCircles erbjuder försäkringar med samma eller t.o.m. bättre villkor än SafeTown, självklart till konkurrenskraftiga priser! Läs mer om WaterCircles bilförsäkring och köp direkt här.

Observera att om du har en pågående försäkring hos SafeTown så kommer den att som vanligt att förnyas vid försäkringsperiodens slut.

Halvförsäkring

Du behöver en Halvförsäkring antingen om du har en ny bil där du fortfarande har kvar vagnskadegaranti eller om din bil är lite äldre och där värdet på den inte längre är så högt. I vår Halvförsäkring kan du få ersättning vid t ex stenskott, bärgning, brand, inbrott och maskinskada.
Läs om vår Halvförsäkring

Helförsäkring

Med vår Helförsäkring får du allt som ingår i Halvförsäkringen, samt en vagnskadeförsäkring som till exempel ersätter skador på din bil som uppkommer i samband med trafikolycka eller skadegörelse. Trafikförsäkring som ersätter skador som du orsakar på annans egendom ingår alltid i både Halv- och Helförsäkring. Läs om vår Helförsäkring

Jämför innehållet i våra bilförsäkringar

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Trafikförsäkring

Halvförsäkring

Helförsäkring

SUPERBIL Halvförsäkring

SUPERBIL Helförsäkring

När du äger en bil som du har i trafik måste du enligt lag ha en trafikförsäkring. Den ersätter bland annat personskador och skador på den andra bilen om din bil har varit orsaken till en kollision. Självrisken är normalt 1 000 kr.

Krishjälp hos legitimerad psykolog ges med högst 10 behandlingstillfällen för försäkrad som råkar ut för trafikolycka.

Ersätter skador på din bil som har orsakats av brand, åska, explosion eller kortslutning. Självrisken är 1 500 kr.

Ersätter skador på bilens glasruta om du t ex råkar ut för ett stenskott. Om rutan behöver bytas ut är självrisken 1 500 kr men om skadan går att laga är självrisken 0 kr.

Stöld, försök till stöld av hela fordonet eller avmonterade hjul och viss annan utrustning. Självrisken är 2 000 kr.

För bil som är högst 8 år och som körts max 10 000 mil (för SUPERBIL: bil som körts max 12 000 mil) ersätter vi reparation av plötsliga fel på t.ex. motor, batteri för drivning av hybrid-/elbil och komponenter. Självrisken är 2 000 kr. För bil som körts mer än 8 000 mil eller är äldre än 5 år är självrisken 5 000 kr.

(8 år eller 10 000 mil)

(8 år eller 10 000 mil)

(8 år eller 12 000 mil)

(8 år eller 12 000 mil)

Ersätter skador invändigt i bilen som inträffat vid en plötslig och oförutsedd händelse. För personbil gäller skada inuti bilen och för lätt lastbil i förarkupén. Försäkringen ersätter även rengöring av tank i samband med tankning av annat bränsle än vad tillverkaren rekommenderar samt plötslig och oförutsedd skada på eller förlust av bilnyckel/bilnyckelkort och nödvändig omkodning. Självrisken är 1 500 kr.

Vid kollision med djur ersätts självrisk i Vagnskadeförsäkring eller Vagnskadegaranti med upp till 6 000 kr. Saknas vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ges ersättning med högst 6 000 kr.

Ersätter kostnader för transport av både bilen och passagerare om bilen stulits, skadats eller fått något annat driftstopp. Självrisken är 1 500 kr.

Ersätter dina advokatkostnader vid vissa tvister och brottmål. Självrisken är 25 % av kostnaden, lägst 1 000 kr, och högsta ersättning är 300 000 kr.

Ersätter skador på bilen efter trafikolycka, annan plötslig och oförutsedd yttre olyckshändelse, uppsåtlig skadegörelse eller vid transport av bilen. Självrisken kan väljas och är 3 500 kr, 6 000 kr eller 10 000 kr.

Vi ersätter miljöhyrbil vid skada som kan ersättas enligt villkoren för egendomsskydd, vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti. Vi ersätter 75 % av dygns- och kilometerkostnaden för bil med högst den storleksklass du av miljömässiga skäl har behov av, dock högst samma storleksklass som den försäkrade, under högst 65 dagar.

Tillägg Tillägg

Ersätter personskador för förare och passagerare vid trafikolycka med det försäkrade fordonet. Högsta ersättning för medicinsk invaliditet är 600 000 kr och dödsfall 20 000 kr.

Tillägg Tillägg

Ersätter bärgning/assistans vid trafikolycka, stöld, maskinskada, punktering, bränslebrist, förlust av nycklar m.m. Miljöhyrbil ersätts i max 3 dagar om driftstoppet sker på resa minst 5 mil från hemorten och där stoppet varar mer än 2 timmar. Försäkringen gäller utan självrisk.

Tillägg Tillägg

Alla våra tilläggsförsäkringar ingår och du får en utökad gräns med max 12 000 mil vid maskinskada. Vi ersätter din självrisk vid godkänd parkeringsskada. Du kan välja Superbil som en hel- eller halvförsäkring. I Superbil ingår miljöhyrbil, olycksafall och vägassistans samt ersätter dessutom:
– Maskinskada för bil som är högst 8 år gammal och körts högst 12 000 mil
– Självriskeliminering vid godkänd parkeringsskada.

Bra att veta

I tabellen ovan beskriver vi innehållet i vår Bilförsäkring och vad som skiljer de olika omfattningarna åt. Här kan du även ladda ner ett PDF-dokument med förköpsinformation om vår Bilförsäkring.

Förköpsinformation om vår Bilförsäkring (PDF)

Här hittar du de fullständiga villkoren för vår Bilförsäkring. Om du får en skada ersätts du alltid enligt gällande villkor.

Fullständiga villkor för vår Bilförsäkring (PDF)

Tidigare villkor: 2017-06-15 2016-12-01

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får betala. Grundsjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev och av tabellen ovan. Ibland gäller särskilda självrisker och då finns dessa angivna under respektive avsnitt i våra fullständiga villkor. Om flera skador inträffar vid samma tillfälle och ersättning ska betalas från flera delar i försäkringen eller från andra privata sakförsäkringar du har tecknade hos oss, t ex hemförsäkring, behöver du bara betala en självrisk (den högsta). Om trafikförsäkringen gäller med självrisk måste den alltid betalas utöver annan självrisk.

Har du svårt att välja en bilförsäkring som passar just din bil?

Då får du gärna kontakta vår kundservice – så hjälper vi dig!

Kontakta kundservice